Publications

Yritysten t&k-toiminta ja t&k-investointien kasvattamisen edellytykset. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:50. Helsinki 2021. PDF

”Millä edellytyksillä yritysten tutkimus- ja kehittämispanostukset kasvavat Suomessa?”. ETLA Muistio No 98. PDF

”ICT-alan rakennemuutos – Mihin ex-nokialaiset päätyivät?”. ETLA Raportti No 108. PDF

Arvoketjut, kansainvälinen kauppa ja talouden haavoittuvuus Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja, 2021:59.PDF

”Suurimpien yritysten rooli Suomen kansantaloudessa” . ETLA Raportti No 109. PDF

The polarisation of remote work. arXiv preprint arXiv:2108.13356.

Kilpailu, ikääntyminen ja investointien vähäisyys ETLA Raportit - Reports 119.PDF

”BITs with a Bite? EU Home Investment Effects of EUChina Bilateral Investment Treaties”. ETLA Report No 115. PDF

Crisis of Care: A Problem of Economisation, of Technologisation, or of Politics of Care? In: A Care Crisis in the Nordic Welfare States? : Care Work, Gender Equality and Welfare State Sustainability. Bristol University Press. Bristol, UK.

Covid-19, luottamus ja digitalisaatio : Tutkimus etätyöstä ja sen järjestymisestä Suomessa keväällä ja syksyllä 2020. Turun työtieteiden keskus TCLS, Johtamisen ja yrittäjyyden laitos, Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto.PDF

”Tarvitaanko Suomessa t&k-verokannustimia?”. ETLA Muistio No 97.PDF

How many online workers are there in the world? A data-driven assessment [version 1; peer review: 2 approved, 2 approved with reservations] Open Research Europe 2021, 1:53

How Many Online Workers Are There in the World? A Data-driven Assessment Open Research Europe, 1:53, 2021.

Co-creation in Macrotask Knowledge Work on Online Labor Platforms Nordic Journal of Working Life Studies.PDF

Online Labour Index 2020: New ways to measure the world's remote freelancing market. arXiv preprint arXiv:2105.09148.

Online Labour Index 2020: New Ways to Measure the World’s Remote Freelancing Market Big Data & Society, Volume 8, Issue 2, July–December: 1–7.

“Rakenteellinen kilpailukyky”. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:11. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-836-6

“Co-creation in Macrotask Knowledge Work on Online Labor Platforms”. In: Nordic journal of working life studies.

“Cultural Transition in the Sharing Economy Introducing Platform Work With Activity Concepts”. In: Digital Work and the Platform Economy: Understanding Tasks, Skills and Capabilities in the New Era. New York & Abingdon: Routledge.

“Emergence of Agentic Professional Competence in the Digitalization of Social Services and Healthcare”. In: Digital Work and the Platform Economy: Understanding Tasks, Skills and Capabilities in the New Era. New York & Abingdon: Routledge.

“Digital Work in the Platform Economy. In: Digital Work and the Platform Economy: Understanding Tasks, Skills and Capabilities in the New Era”. New York & Abingdon: Routledge.

“Digital Work and the Platform Economy: Understanding Tasks, Skills and Capabilities in the New Era”. New York & Abingdon: Routledge. https://www.routledge.com/Digital-Work-and-the-Platform-Economy-Understanding-Tasks-Skills-and/Poutanen-Kovalainen-Rouvinen/p/book/9781138605848%20

“Digibarometri 2020: Kyberturvan tilannekuva Suomessa”. Helsinki: Taloustieto Oy.PDF

“Theorizing Work in the Contemporary Platform Economy.” In: Digital Work and the Platform Economy: Understanding Tasks, Skills and Capabilities in the New Era. New York & Abingdon: Routledge.

“Forms and varieties of research and industry collaboration across disciplines”. Heliyon, Volume 6, Issue 3, 2020.

“Short-term Impacts of the GDPR on Firm Performance”. ETLA Working Papers No 77.PDF

“Global Growth for Companies. Impact Study, Report 4/2020.PDF

“Killers on the Road of Emerging Start-ups – Implications for Market Entry and Venture Capital Financing”. ETLA Working Papers No 81.PDF

”Teknologiajättien yritysostoihin puuttuminen on rakenteellisten kilpailuongelmien ratkaisun ytimessä”. ETLA Muistio No 89.PDF

“Construction Value Chains and Their Productivity Growth”. ETLA Working Papers No 79.PDF

“Evaluation of Tekes R&D Funding for the European Commission”. Impact Study, Report 3/2020.PDF

“ICTs and the Urban-rural Divide: Can Online Labour Platforms Bridge the Gap?” Information, Communication & Society.

”Korona-sokki talouteen – Missä määrin Suomi
on riippuvainen ulkomaisista arvoketjuista?”. ETLA Muistio No 87. PDF

“Palveluvienti ja sen julkinen tukeminen”. ETLA Raportti No 102. PDF

“The Size of the Digital Economy in Finland and Its Impact on Taxation”. ETLA Report No 106.PDF

“Taking Stock of the Digital Revolution”. Vallas, S.P. and Kovalainen, A. (Ed.) Work and Labor in the Digital Age (Research in the Sociology of Work, Vol. 33), Emerald Publishing Limited, pp. 1-12

“Work and Labor in the Digital Age”. (Research in the Sociology of Work, Vol.33), Emerald Publishing Limited.

“Millaista yrittäjyyttä alustatyö edistää?” Työpoliittinen aikakauskirja, 62, 1: 20-28.

“Gig science marches onward. Discover Society. Discover Society. https://discoversociety.org/2019/05/01/gig-science-marches-onward/

“The Economic Impact of EU Free Trade Agreements on Finland and the EU”. Publications of the Government´s analysis, assessment and research activities 2019:70. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-814-4

“Workers’ task choice heuristics as a source of emergent structure in digital microwork”.

”Työ automatisaation rattaissa: Havaintoja työstä ja tuottavuudesta työn murroksessa”. ETLA Muistio No 78.PDF

“Alustatalous muuttaa työtä, mutta millä tavalla?” Talous ja Yhteiskunta 47, 2: 24-29.

“Datamarkkinat ja digitaaliset alustat arvonluonnissa”. Teoksessa: Honkapohja, Seppo, Vihriälä, Vesa (toim.) Suomen kasvu – Mikä määrää tahdin muuttuvassa maailmassa? Helsinki: Taloustieto Oy.

“Data Markets in Making: The Role of Technology Giants”. ETLA Working Papers No 72. PDF

“Hitaan kasvun anatomia”. Teoksessa: Honkapohja, Seppo, Vihriälä, Vesa (toim.) Suomen kasvu – Mikä määrää tahdin muuttuvassa maailmassa? Helsinki: Taloustieto Oy.

”Tutkimus- ja kehitystoiminnan kansainvälistyminen”. ETLA Raportti No 88.PDF

“Business Angel Investment, Public Innovation Funding and Firm Growth”. ETLA Report No 97. PDF

en_USEnglish