Julkaisut

“The Size of the Digital Economy in Finland and Its Impact on Taxation”. ETLA Report No 106.PDF

“Palveluvienti ja sen julkinen tukeminen”. ETLA Raportti No 102. PDF

”Korona-sokki talouteen – Missä määrin Suomi
on riippuvainen ulkomaisista arvoketjuista?”. ETLA Muistio No 87. PDF

“ICTs and the Urban-rural Divide: Can Online Labour Platforms Bridge the Gap?” Information, Communication & Society.

“Evaluation of Tekes R&D Funding for the European Commission”. Impact Study, Report 3/2020.PDF

“Construction Value Chains and Their Productivity Growth”. ETLA Working Papers No 79.PDF

”Teknologiajättien yritysostoihin puuttuminen on rakenteellisten kilpailuongelmien ratkaisun ytimessä”. ETLA Muistio No 89.PDF

“Killers on the Road of Emerging Start-ups – Implications for Market Entry and Venture Capital Financing”. ETLA Working Papers No 81.PDF

“Global Growth for Companies. Impact Study, Report 4/2020.PDF

“Short-term Impacts of the GDPR on Firm Performance”. ETLA Working Papers No 77.PDF

“Forms and varieties of research and industry collaboration across disciplines”. Heliyon, Volume 6, Issue 3, 2020.

“Theorizing Work in the Contemporary Platform Economy.” In: Digital Work and the Platform Economy: Understanding Tasks, Skills and Capabilities in the New Era. New York & Abingdon: Routledge.

“Digibarometri 2020: Kyberturvan tilannekuva Suomessa”. Helsinki: Taloustieto Oy.PDF

“Digital Work and the Platform Economy: Understanding Tasks, Skills and Capabilities in the New Era”. New York & Abingdon: Routledge. https://www.routledge.com/Digital-Work-and-the-Platform-Economy-Understanding-Tasks-Skills-and/Poutanen-Kovalainen-Rouvinen/p/book/9781138605848%20

“Digital Work in the Platform Economy. In: Digital Work and the Platform Economy: Understanding Tasks, Skills and Capabilities in the New Era”. New York & Abingdon: Routledge.

“Emergence of Agentic Professional Competence in the Digitalization of Social Services and Healthcare”. In: Digital Work and the Platform Economy: Understanding Tasks, Skills and Capabilities in the New Era. New York & Abingdon: Routledge.

“Cultural Transition in the Sharing Economy Introducing Platform Work With Activity Concepts”. In: Digital Work and the Platform Economy: Understanding Tasks, Skills and Capabilities in the New Era. New York & Abingdon: Routledge.

“Co-creation in Macrotask Knowledge Work on Online Labor Platforms”. In: Nordic journal of working life studies.

“Rakenteellinen kilpailukyky”. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:11. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-836-6

“Business Angel Investment, Public Innovation Funding and Firm Growth”. ETLA Report No 97. PDF

”Tutkimus- ja kehitystoiminnan kansainvälistyminen”. ETLA Raportti No 88.PDF

“Hitaan kasvun anatomia”. Teoksessa: Honkapohja, Seppo, Vihriälä, Vesa (toim.) Suomen kasvu – Mikä määrää tahdin muuttuvassa maailmassa? Helsinki: Taloustieto Oy.

“Data Markets in Making: The Role of Technology Giants”. ETLA Working Papers No 72. PDF

“Datamarkkinat ja digitaaliset alustat arvonluonnissa”. Teoksessa: Honkapohja, Seppo, Vihriälä, Vesa (toim.) Suomen kasvu – Mikä määrää tahdin muuttuvassa maailmassa? Helsinki: Taloustieto Oy.

“Alustatalous muuttaa työtä, mutta millä tavalla?” Talous ja Yhteiskunta 47, 2: 24-29.

”Työ automatisaation rattaissa: Havaintoja työstä ja tuottavuudesta työn murroksessa”. ETLA Muistio No 78.PDF

“Workers’ task choice heuristics as a source of emergent structure in digital microwork”.

“The Economic Impact of EU Free Trade Agreements on Finland and the EU”. Publications of the Government´s analysis, assessment and research activities 2019:70. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-814-4

“Gig science marches onward. Discover Society. Discover Society. https://discoversociety.org/2019/05/01/gig-science-marches-onward/

“Millaista yrittäjyyttä alustatyö edistää?” Työpoliittinen aikakauskirja, 62, 1: 20-28.

“Work and Labor in the Digital Age”. (Research in the Sociology of Work, Vol.33), Emerald Publishing Limited.

“Taking Stock of the Digital Revolution”. Vallas, S.P. and Kovalainen, A. (Ed.) Work and Labor in the Digital Age (Research in the Sociology of Work, Vol. 33), Emerald Publishing Limited, pp. 1-12

fiSuomi