• ReGrow

    Reigniting Growth through Innovation

  • Polymeric microvalves

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quaerat est adipisci sapiente ab unde nam facilis rem atque deleniti dolor!

  • DR. Rushmore’s Research

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quaerat est adipisci sapiente ab unde nam facilis rem atque deleniti dolor!

Analytical

Lorem ipsum dolor sit amet, con adipiscing elit. Etiam convallis elit id impedie. Quisq commodo ornare bibendum.

Artificial Intelligence

Lorem ipsum dolor sit amet, con adipiscing elit. Etiam convallis elit id impedie. Quisq commodo ornare bibendum.

Data Storage

Lorem ipsum dolor sit amet, con adipiscing elit. Etiam convallis elit id impedie. Quisq commodo ornare bibendum.

Why Computing?

Lorem ipsum dolor sit amet, con adipiscing elit. Etiam convallis elit id impedie. Quisq commodo ornare tortor Quiue bibendu m. magna vitae ex interdum cursus. Nullam lacinia pretium nibh, vitae imperdiet lacus tempor sit amet. Donec ultrices est nec tellus finibus facilisis. Nullam sodales justo id magna fringilla rutrum.lacinia pretium nibh, vitae imperdiet lacus tempor sit amet. Donec ultrices est nec tellus. sodales justo id magna fringilla rutrum.

Latest News

The ReGrow project explores key current and future economic issues in the era of the data economy and platform economy

The project, which was created on the basis of cooperation within the SWiPE consortium, reunites researchers from Etla and the…

Read more

Structural Change in the ICT Sector – Where Have Former Nokia Employees Ended up?

ReGrow researcher Jyrki Ali-Yrkkö has examined together with Etla research group the employment status of workers who left Nokia during…

Read more

New publication: The Role of the Largest Companies in the Finnish Economy

ReGrow researchers Tero Kuusi & Jyrki Ali-Yrkkö have published a study on the role of the largest companies in the…

Read more

Journal Articles

Europe Facing Geoeconomics: Assessing Finland’s and the EU’s Risks and Options in the Technological Rivalry Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan sarja. 12.

Team Finland -verkoston arviointi. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2022:47.pdf

Impacts and indicators of Innovation Ecosystems : A Framework for Analysis. Publications of the Government´s analysis, assessment and research activities 2022:23.PDF

Do Microcredentials Help New Workers Enter the Market? Evidence from an Online Labor Platform. Journal of Human Resources. 2022/3/9.

Reigniting Growth Through Innovation: Challenges and Answers Reigniting Growth Through Innovation: Challenges and Answers. No. 116. The Research Institute of the Finnish Economy, 2022. PDF

Innovaatiot kriisien keskellä: Kasvuhaasteita ja vastauksia ETLA Muistio - ETLA Brief 116 PDF

”Renewal of Companies: Industry Switching as a Form of Structural Change”. ETLA Report No 126. PDF

Koronapandemian tukipolitiikan arviointi. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2022:39.PDF

”The Design of R&D Tax Incentive Schemes and Firm Innovation”. ETLA Report No 123. PDF

Innovation, reallocation, and growth in the 21st century. Publications of the Government’s analysis, assessment and research activities 2022:1.PDF

”Tehokas innovaatiopolitiikka lisää korkean tuottavuuden t&k-työtä”. ETLA Muistio No 104. PDF

Misallocation of labor and capital in Finland’s business sector. Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoimikunnan julkaisusarja. 44.pdf

ICTs and the urban-rural divide: can online labour platforms bridge the gap?. Information, Communication & Society, 25:1, 34-54.

Stagnation and Scientific Incentives. NBER Working paper series. Working Paper 26752. DOI 10.3386/w26752. pdf

Millaista on skaalautuva liiketoiminta?. ETLA muistio no 109.pdf

Yritysten t&k-toiminta ja t&k-investointien kasvattamisen edellytykset. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:50. Helsinki 2021. PDF

”Millä edellytyksillä yritysten tutkimus- ja kehittämispanostukset kasvavat Suomessa?”. ETLA Muistio No 98. PDF

”ICT-alan rakennemuutos – Mihin ex-nokialaiset päätyivät?”. ETLA Raportti No 108. PDF

Arvoketjut, kansainvälinen kauppa ja talouden haavoittuvuus Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja, 2021:59.PDF

”Suurimpien yritysten rooli Suomen kansantaloudessa” . ETLA Raportti No 109. PDF

The polarisation of remote work. arXiv preprint arXiv:2108.13356. PDF

Kilpailu, ikääntyminen ja investointien vähäisyys ETLA Raportit - Reports 119.PDF

The Effects of Climate Policy on Employment: A Finnish Perspective (Based on Tero Kuusi, Johanna Pohjola, Tuuli Kaskinen, Ville Kaitila, Santtu Karhinen, Antti Kauhanen, Jussi Lintunen, Tapio Reinikainen, Hannu Savolainen, Otso Sillanaukee, Henrik Suikkanen: Vihreät Toimet – Ilmastopolitiikan Vaiktuksia Työllisyyteen. VN TEAS Report). Presentation at WORK2021 Conference, December 9, 2021. In: WORK2021 WORK III Abstract Book. Turku: University of Turku. ISBN 978-951-29-8718-4 (e-book). 2.05.

”BITs with a Bite? EU Home Investment Effects of EUChina Bilateral Investment Treaties”. ETLA Report No 115. PDF

Crisis of Care: A Problem of Economisation, of Technologisation, or of Politics of Care? In: A Care Crisis in the Nordic Welfare States? : Care Work, Gender Equality and Welfare State Sustainability. Bristol University Press. Bristol, UK.

The Workspaces at Home During the Covid-19. Presentation at WORK2021 Conference, December 9, 2021. In: WORK2021 WORK III Abstract Book. Turku: University of Turku. ISBN 978-951-29-8718-4 (e-book). 4.11.

Covid-19, luottamus ja digitalisaatio : Tutkimus etätyöstä ja sen järjestymisestä Suomessa keväällä ja syksyllä 2020. Turun työtieteiden keskus TCLS, Johtamisen ja yrittäjyyden laitos, Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto.PDF

”Tarvitaanko Suomessa t&k-verokannustimia?”. ETLA Muistio No 97.PDF

Kilpailun rooli Suomen t&k-panostusten heikossa kehityksessä 2010-luvulla (No. 117). ETLA Report.PDF

How many online workers are there in the world? A data-driven assessment [version 1; peer review: 2 approved, 2 approved with reservations] Open Research Europe 2021, 1:53

The Labor-market Effects of Service Offshoring: A Synthetic Control Approach with High-dimensional Microdata (No. 97). The Research Institute of the Finnish Economy.PDF

How Many Online Workers Are There in the World? A Data-driven Assessment Open Research Europe, 1:53, 2021.

How Did Finns Transfer to Remote Work due to Covid-19 Pandemic in the Spring and Autumn 2020? Some Answers from a Nation-Wide Survey. Presentation at WORK2021 Conference, December 9, 2021. In: WORK2021 WORK III Abstract Book. Turku: University of Turku. ISBN 978-951-29-8718-4 (e-book). 5.02.

The Multivoiced Nature of Platform Work – Writings and Discussion on the Current Phenomenon of Working Life in Europe. Presentation at WORK2021 Conference, October 14th, 2021. In: WORK2021 WORK II Abstract Book. Turku: University of Turku. ISBN 978-951-29-8543-2 (e-book). 11.05. pdf

Co-creation in Macrotask Knowledge Work on Online Labor Platforms Nordic Journal of Working Life Studies.PDF

Online Labour Index 2020: New ways to measure the world's remote freelancing market. arXiv preprint arXiv:2105.09148.

Online Labour Index 2020: New Ways to Measure the World’s Remote Freelancing Market Big Data & Society, Volume 8, Issue 2, July–December: 1–7.

“Rakenteellinen kilpailukyky”. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:11. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-836-6

“Co-creation in Macrotask Knowledge Work on Online Labor Platforms”. In: Nordic journal of working life studies.

“Cultural Transition in the Sharing Economy Introducing Platform Work With Activity Concepts”. In: Digital Work and the Platform Economy: Understanding Tasks, Skills and Capabilities in the New Era. New York & Abingdon: Routledge.

“Emergence of Agentic Professional Competence in the Digitalization of Social Services and Healthcare”. In: Digital Work and the Platform Economy: Understanding Tasks, Skills and Capabilities in the New Era. New York & Abingdon: Routledge.

“Digital Work in the Platform Economy. In: Digital Work and the Platform Economy: Understanding Tasks, Skills and Capabilities in the New Era”. New York & Abingdon: Routledge.

“Digital Work and the Platform Economy: Understanding Tasks, Skills and Capabilities in the New Era”. New York & Abingdon: Routledge. https://www.routledge.com/Digital-Work-and-the-Platform-Economy-Understanding-Tasks-Skills-and/Poutanen-Kovalainen-Rouvinen/p/book/9781138605848%20

“Digibarometri 2020: Kyberturvan tilannekuva Suomessa”. Helsinki: Taloustieto Oy.PDF

“Theorizing Work in the Contemporary Platform Economy.” In: Digital Work and the Platform Economy: Understanding Tasks, Skills and Capabilities in the New Era. New York & Abingdon: Routledge.

“Forms and varieties of research and industry collaboration across disciplines”. Heliyon, Volume 6, Issue 3, 2020.

“Short-term Impacts of the GDPR on Firm Performance”. ETLA Working Papers No 77.PDF

“Global Growth for Companies. Impact Study, Report 4/2020.PDF

“Killers on the Road of Emerging Start-ups – Implications for Market Entry and Venture Capital Financing”. ETLA Working Papers No 81.PDF

”Teknologiajättien yritysostoihin puuttuminen on rakenteellisten kilpailuongelmien ratkaisun ytimessä”. ETLA Muistio No 89.PDF

“Construction Value Chains and Their Productivity Growth”. ETLA Working Papers No 79.PDF

“Evaluation of Tekes R&D Funding for the European Commission”. Impact Study, Report 3/2020.PDF

”Korona-sokki talouteen – Missä määrin Suomi
on riippuvainen ulkomaisista arvoketjuista?”. ETLA Muistio No 87. PDF

“Palveluvienti ja sen julkinen tukeminen”. ETLA Raportti No 102. PDF

“The Size of the Digital Economy in Finland and Its Impact on Taxation”. ETLA Report No 106.PDF

“Taking Stock of the Digital Revolution”. Vallas, S.P. and Kovalainen, A. (Ed.) Work and Labor in the Digital Age (Research in the Sociology of Work, Vol. 33), Emerald Publishing Limited, pp. 1-12

“Work and Labor in the Digital Age”. (Research in the Sociology of Work, Vol.33), Emerald Publishing Limited.

“Millaista yrittäjyyttä alustatyö edistää?” Työpoliittinen aikakauskirja, 62, 1: 20-28.

“Gig science marches onward. Discover Society. Discover Society. https://discoversociety.org/2019/05/01/gig-science-marches-onward/

“The Economic Impact of EU Free Trade Agreements on Finland and the EU”. Publications of the Government´s analysis, assessment and research activities 2019:70. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-814-4

“Workers’ task choice heuristics as a source of emergent structure in digital microwork”.

”Työ automatisaation rattaissa: Havaintoja työstä ja tuottavuudesta työn murroksessa”. ETLA Muistio No 78.PDF

“Alustatalous muuttaa työtä, mutta millä tavalla?” Talous ja Yhteiskunta 47, 2: 24-29.

“Datamarkkinat ja digitaaliset alustat arvonluonnissa”. Teoksessa: Honkapohja, Seppo, Vihriälä, Vesa (toim.) Suomen kasvu – Mikä määrää tahdin muuttuvassa maailmassa? Helsinki: Taloustieto Oy.

“Data Markets in Making: The Role of Technology Giants”. ETLA Working Papers No 72. PDF

“Hitaan kasvun anatomia”. Teoksessa: Honkapohja, Seppo, Vihriälä, Vesa (toim.) Suomen kasvu – Mikä määrää tahdin muuttuvassa maailmassa? Helsinki: Taloustieto Oy.

”Tutkimus- ja kehitystoiminnan kansainvälistyminen”. ETLA Raportti No 88.PDF

“Business Angel Investment, Public Innovation Funding and Firm Growth”. ETLA Report No 97. PDF

en_USEnglish