regrow_banneri
regrow

Reigniting Growth through Innovation

Innovaatiot kriisien keskellä: Kasvuhaasteita ja vastauksia

Business Finlandin vuosina 2020–2022 rahoittama Reigniting growth through innovation -hanke kokosi tietoa innovatiivisuudesta ja keinoja innovoinnin tehostamiseksi pandemian jälkeisessä maailmanlaajuisessa myllerryksessä. Tässä kirjoituksessa kokoamme yhteen hankkeen keskeisiä havaintoja...

Read more

Miten uudet ideat ja innovaatiot lisäävät yritysten tuottavuutta ja kansantalouksien kehitystä? Entä miten Suomi sijoittuu maavertailussa muihin maihin?

Millä tavoin politiikkainstrumentit voivat edistää uusien ideoiden kehitystä tuottavuutta edistäviksi innovaatioiksi?

Missä innovaatiot syntyvät? Miten arvoketjut ja alustat mahdollistavat uusien innovaatioiden synnyn ja kehittämisen?

Miten tieto ja osaaminen siirtyvät työntekijöiden mukana? Miten yrittäjyyden eri muodot, kuten hybridiyrittäjyys edistävät osaamispääoman siirtymistä?

Tehokkaat innovaatiot ja taloudellinen sopeutumiskyky ovat avain 2020-luvun kriisien ratkaisemiseen. Tällä hetkellä erityisiä haasteita ovat Covid-19, ilmastonmuutos ja talouskasvun hidastuminen.

ReGrow-projektin tavoitteena on kerätä korkealaatuista ja monipuolista uutta tietoa tekijöistä, jotka vaikuttavat talouden innovaatioihin ja sopeutumiskykyyn. Nämä tiedot tukevat kansallista innovaatiostrategiaa ja edistävät uusien käytäntöjen kehittämistä.

Projekti on jaettu kolmeen teemaan, joissa tutkitaan innovaatiota ja sen muutosta:

Tutustu hankkeeseen oheisella videolla:

Ideoiden uutuus

Työpaketissa tarkastellaan muun muassa sitä, miten halu ja kyky luoda, kokeilla ja hyödyntää uusia ideoita edistää innovaation onnistumista.

Innovaatiot, yritykset ja työn uudet muodot

Työpaketissa tarkastellaan esimerkiksi sitä, miten innovaatioita luodaan verkostoissa ja projekteissa.

Tiedon leviäminen

Työpaketissa tarkastellaan esimerkiksi kuinka taitoja ja innovaatioita siirretään muille yrityksille työvaihdon kautta.

Rahoitus

Business Finland rahoittaa ReGrow-projektia yhteisinnvaatiorahoituksella vuosina 2020-2022.

Yhteisinnovaatiorahoitus on tarkoitettu tutkimusorganisaatioille ja yrityksille, jotka kehittävät yhdessä uutta tietoa ja innovaatioita liiketoiminnan tarpeisiin. Rahoitus nopeuttaa tutkimustiedon käyttöä, kasvattaa uusien suomalaisten vientituotteiden luomista ja vahvistaa verkostoja ekosysteemeissä.

fiSuomi