Rahoitus

Business Finland rahoittaa ReGrow-projektia yhteisinnvaatiorahoituksella vuosina 2020-2022.

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Se on myös globaalin kasvun kiihdyttämö, joka luo edellytyksiä kestävälle kasvulle auttamalla yrityksiä kansainvälistymään sekä rahoittamalla tutkimusta ja innovaatioita.

Yhteisinnovaatiorahoitus on tarkoitettu tutkimusorganisaatioille ja yrityksille, jotka kehittävät yhdessä uutta tietoa ja innovaatioita liiketoiminnan tarpeisiin. Rahoitus nopeuttaa tutkimustiedon käyttöä, kasvattaa uusien suomalaisten vientituotteiden luomista ja vahvistaa verkostoja ekosysteemeissä.

fiSuomi