Address

Yhteystiedot

Email: anne.kovalainen@utu.fi

Anne Kovalainen

Professori,
Turun yliopisto

Kuvaus

Anne Kovalainen toimii yrittäjyyden professorina Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hänen tutkimuksensa tarkastelee taloudellisten instituutioiden, itsenäisen ammatinharjoittajan ja sukupuolen risteyskohtia. Hän on ollut vierailevana tutkijana lukuisissa kansainvälisissä yliopistoissa, kuten esim. Stanfordin yliopistossa, London School of Economicsissa ja Harvardin yliopistossa. Hän on toiminut myös Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman SWiPE-konsortion johtajana. Kovalaisen ydinosaamisalueita ovat taloussosiologia, yrittäjyys, työn muodot, alustat, laadulliset tutkimusmenetelmät ja -metodologia sekä sukupuolentutkimus.

https://www.utu.fi/fi/ihmiset/anne-kovalainen

fiSuomi