Address

Yhteystiedot

Email: johanna.k.arvonen@utu.fi

Johanna Arvonen

Projektitutkija,
Turun yliopisto

Kuvaus

Johanna Arvonen toimii ReGrow-hankkeen tutkimusryhmässä projektitutkijana. Lisäksi hän työskentelee Turun yliopiston Turun työtieteiden keskuksessa ja suorittaa taloussosiologian maisteriopintojaan Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa. Arvonen valmistui valtiotieteiden kandidaatiksi kesällä 2020 pääaineenaan sosiaalitieteet ja sivuaineinaan talousmaantiede ja kaupunkitutkimus. Tutkintoon sisältyvän kandidaatintutkielmansa hän kirjoitti yhteiskunnallisen markkinoinnin soveltumisesta terveydelle haitallisiin elintapoihin vaikuttamiseen. Sittemmin tutkimuksellinen mielenkiinto on kohdistunut ja tarkentunut työelämän ajankohtaisiin ilmiöihin ja etenkin työssä ja työelämässä tapahtuviin muutoksiin. Aiemmalta koulutukseltaan Arvonen on liiketalouden tradenomi.

https://www.utu.fi/fi/ihmiset/johanna-arvonen

fiSuomi