Address

Yhteystiedot

Email: jyrki.ali-yrkko@etla.fi

Jyrki Ali-Yrkkö

Tutkimusjohtaja, Etla
Toimitusjohtaja, Etlatieto

Kuvaus

Ail-Yrkkö on toiminut Etlassa tutkimusjohtajana vuodesta 2013. Hän on toiminut myös Etlan tytäryhtiö Etlatieto Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2016. Ali-Yrkkö vastaa tutkimusprojektien suunnittelusta, rahoitushakujen valmistelusta sekä koordinoinnista. Käynnissä olevissa projekteissa tutkitaan muun muassa arvonluontia globaaleissa arvoverkostoissa ja aineettomien hyödykkeiden roolia arvonluonnissa. Ali-Yrkön ydinosaamisalueita ovat: Arvon syntyminen, globaalit arvoverkostot; Yritysstrategiat, digitalisaation vaikutukset; Globalisaatio, yritysten verkostoituminen ja yhteistyö: Case Nokia; Corporate governance; Suomalaisten yritysten kansainvälistyminen, ulkomaisten yritysten toiminta Suomessa, teollisuuden investoinnit ja rahoitustekijät

https://www.etla.fi/henkilot/ali-yrkko-jyrki/

fiSuomi