Address

Yhteystiedot

Email: seppo.poutanen@utu.fi

Seppo Poutanen

Dosentti, erikoistutkija,
Turun yliopisto

Kuvaus

Seppo Poutanen toimii erikoistutkijana ja sosiologian dosenttina Turun yliopistossa. Hänen tutkimusalueitaan ovat tieteensosiologia, tutkimuspolitiikka ja innovaatiot, taloussosiologia ja yhteiskuntateoria. Hänellä on lukuisten kotimaisten tutkimus- ja opetustehtäviensä lisäksi vahva kansainvälinen kokemus. Seppo on toiminut vierailijana useissa ulkomaisissa yliopistoissa, esim. Harvardin yliopistossa sekä London School of Economicsissa. Hän on toiminut myös Suomen Akatemian tutkijana ja tutkimushankkeen johtajana. Poutasen ydinosaamisalueita ovat alustatalous, digitalisaatio sekä sukupuolentutkimus.

https://www.utu.fi/fi/ihmiset/seppo-poutanen

fiSuomi