Uusi tutkimusraportti: Suurimpien yritysten rooli Suomen kansantaloudessa

Uusi tutkimusraportti: Suurimpien yritysten rooli Suomen kansantaloudessa

Regrow-hankkeen tutkijat Tero Kuusi & Jyrki Ali-Yrkkö ovat julkaisseet tutkimuksen eniten bruttokansantuotetta Suomeen tuottavista yrityksistä. Mittarina käytetään niiden Suomessa tuottamaa arvonlisää. Tulosten mukaan kymmenen arvonlisältään suurimman yrityksen joukkoon kuuluu niin teollisuus-, palvelu- kuin rahoitusalankin yrityksiä. Vuonna 2019 nämä yritykset tuottivat 5,7 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Työllisyyden suhteen niiden merkitys on pienempi, sillä samana vuonna ne vastasivat 3,7 prosenttia kaikkien yritysten työllisyydestä. Huolimatta sekä bruttokansantuote- että työllisyysosuuksien laskusta, näiden yritysten rooli kansantaloudessa on edelleen merkittävä. Tutkimukseen osallistuivat myös Ilkka Ylhäinen ja Mika Pajarinen Etlasta.

Lue lisää tutkimuksesta ja lataa raportti kokonaisuudessaan. (in Finnish).

Kategoriat: Uutiset
fiSuomi